Pagrindiniai judamieji gebėjimai yra judėjimo forma, kurios metu dirba skirtingos kūno dalys, tokios kaip kojos, rankos, liemuo ir galva. Taip pat judamieji gebėjimai apima šiuos įgūdžius: bėgimą, šokinėjimą, gaudymą, mėtymą ir pusiausvyrą. Šie pagrindiniai judamieji gebėjimai yra pirminė struktūra siekiant lavinti labiau specializuotus ir sudėtingus įgūdžius, kurie gali būti naudojami žaidimuose, sporte, šokiuose, gimnastikoje ir kasdienėje fizinėje veikloje (Department of Education WA, 2013)

Judamųjų gebėjimų lavinimas gali užimti daug laiko – iki 10 valandų kokybiško mokymo. Tai reiškia, kad vaikams reikia aiškiai pateikti užduotis, suteikti galimybes treniruotis ir kelti meistriškumą kasdien. Žaidimai yra tinkamiausia priemonė vaikams mokyti, nes tai ne tik juos sudomina,bet ir leidžia jiems kontroliuoti pratybų krūvį pagal savo galimybes (Department of Education WA, 2013). Treniruočių procesas turi būti suplanuotas taip, kad vaikas kiekvienais metais išmoktų 4-5 naujus įgūdžius, taip pat treniruočių eigoje suteikti galimybę vaikams susipažinti ir su daugiau įgūdžių. Kai kurie išmokti įgūdžiai gali išlikti ilgą laiką, o kiti gali padėti vėliau kitokio pobūdžio veikloje.

Tyrimai rodo, kad netgi 3 metų vaikai per mažai užsiima fizine veikla (Reilly et al.,2004). Dėl šios priežasties jie susiduria su antsvoriu, kuris gali sukelti sveikatos problemų ateityje, taip pat pakenkti psichologinei gerovei. Atsižvelgiant į tai, Singapūro sporto taryba (2011) išleido publikaciją, kurioje nurodomos rekomendacijos tėvams, kaip didinti vaikų fizinį aktyvumą ir tuo pačiu lavinti vaikų judamuosius gebėjimus. Ten siūloma ikimokyklinio amžiaus vaikams užsiimti fizine veikla ar žaidimais bent 3 valandas kiekvieną dieną. Tai padėtų užtikrinti pagrindinių judamųjų judesių formavimąsi, kurie vėliau padės pradinėje mokykloje.

Vaikai turi natūralų poreikį pastoviai judėti, tirti aplinką ir su ja susipažinti naudojantis 5 pojūčiais. Judėjimas vaikams suteikia galimybę, išreikšti save, padeda suprasti, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, padeda tobulinti judamuosius gebėjimus ir būti gerai prisitaikančiu individu (Singapūro sporto taryba, 2011).

Untitled
pav. Treniravimosi stadijų schema pagal amžių (Kanados trenerių asociacija, 2011)[pb_builder]